high pressure grinding roller presses semen klinker

Klasifikacija CPA 2008 - AJPES

CPA 2015 vse kategorije CPA 2015 3-mestne kategorije Storitve poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj Services furnished by business, employers and

Statistični urad RS :: Klasje

Šifra ravni: Šifra kategorije: Deskriptor: Deskriptor (angleški) Šifra starša: 1: A: KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI: PRODUCTS OF AGRICULTURE